Jump to content

Autopark našeho servisu kanalizace

Naše technika

Čištění kanalizace motorovým strojem

Čištění kanalizace tlakovým vozem

Čištění kanalizace combi vozem

Sání lapolů, jímek a kanalizace vozem combi

Revize potrubí kanalizace a jiné o průměru od 40mm - 100mm nástrčnou kamerou

Revize potrubí kanalizace a jiné o průměru od 80mm - 200mm nástrčnou kamerou

Revize kanalizace samochodnou kamerou včetně měření spádů - trasy kvality a laserové měření velikosti trhlin

Trasování potrubí kanalizace, vyhledávání odboček, šachet a staré kanalizace.

Tlakové zkoušky kanalizace dle ČSN

Opravy kanalizace bezvýkopovou metodou (sanace)

Frézování potrubí kanalizace, kořeny, nálitky atd.

Zkouška těsnosti kouřem .