Jump to content

Opravy přečerpávajících systémů

Tento systém umožňuje umístit nezbytné sanitární vybavení (tj. WC, pisoár, umyvadlo) pod úrovní hlavní kanalizace. Např. ze suterénu, kde si chcete zařídit sklepní bar, dílnu apod. s WC a umyvadlem, pumpuje zařízení splašky až do výšky 5 m, nebo do vzdálenosti až 100 m. Odpadní potrubí má opět průměr pouhé 32 mm. Takto se reší nemožnost klasického napojení na stávající kanalizační systém.